[edemokracia.hu]
Aktuális Rólunk Dokumentumok Pályázatok Rendezvény Linkek
eDemokrácia Műhely >> Rólunk >> Publikációk >> Az on-line Baja 2020. február 21.

Az on-line Baja

Egy város felfedezi magát az Interneten

Kumin Ferenc

Milyen tényezők játszhatnak szerepet egy 38 ezer lelket számláló város kiemelkedő on-line közéleti aktivitásának kialakulásában? A válasz sokrétű, és egyáltalán nem biztos, hogy tudományos alapon megmagyarázható. A kutatás alapján az azonban vitathatatlan, hogy egy szűk csoport tette naggyá a bajai on-line közéletet.

A bajai eset
A bajai eset a külvilág számára elsődlegesen az Index portál beszélgetős fórumából volt megismerhető. 1999 decemberében indult a sikert megalapozó témafelvetés (un. "topic") "Bajai régió saját névvel, kötetlenül" címmel. Indulása óta ez a topic közel 13 000 hozzászólást tudott összegyűjteni, ami önmagában is tekintélyes szám. Az egyedüli topicként induló bajai kezdeményezést az Index szerkesztői is hamar elismerték: látva rendkívül gyors gyarapodását külön Bajai régió címen fórumcsoportot hoztak létre, amelyen belül kisebb, különálló Baját és környékét érintő témák megvitatására is lehetőség nyílt.

A legfontosabb innovációt a kiinduló topic címében is megfogalmazott igény jelentette: a hozzászólásokat mindenki csak a saját nevén, jól beazonosítható identitással tehette közzé. Ennek az igénynek úgy szereztek érvényt az alapítók, hogy minden olyan felhasználói név alatt érkező hozzászólást a moderátorral töröltettek, amelyikről nem lehetett biztosan tudni, hogy ki áll mögötte. A bemutatkozásra a Bajai régió fórumon belül nyitottak egy külön topicot.

A témák tartalmát tekintve többé-kevésbé megvalósulnak az e-demokrácia feltételei, azaz a közösséget érintő ügyekről, részben racionálisan, elvileg mindenkinek egyenlő esélyt teremtve folyik a vita. Ez utóbbi feltétel sérelmet szenved a sajátnevesség okán: aki nem meri véleményét a saját neve alatt publikálni, azt a közösség megfosztja a részvétel jogától.

További feltétele volt a minimális e-demokrácia fogalmunknak a döntéshozók részvétele, hajlandósága a releváns kérdések megválaszolására, illetve valamely informális becsatornázása az on-line közösség által megfogalmazottaknak a döntéshozatalba. A Bajai fórum elvileg több módon is törekszik e feltételeknek eleget tenni. Ha döcögősen is, de él egy "Kérdések a polgármesterhez" című rovat, ahol a város vezető hivatalnoka több-kevesebb rendszerességgel választ ad a hozzá érkezett kérdésekre. Nem jó jel, hogy a kezdeti lelkesedés elmúlása figyelhető meg, azaz válaszok legintenzívebben az indulást követően születtek, aztán az idő múlásával egyre ritkábbá váltak. Hasonló kezdeményezésként a város képviselőtestületének valamennyi tagja számára topicokat nyitott a fórum gazdája. Ezzel elvileg az a maximálisan igazolható cél valósult volna meg, hogy a városi döntéshozatal valamennyi tagjának ezen a médiumon keresztül kérdést lehessen feltenni. Ez a kísérlet kiábrándító eredményt hozott, hiszen a legtöbb képviselő esetében sem kérdés, sem válasz nem található a cím alatt. Mindezek a próbálkozások azért rendkívül fontosak, mert a tételezett céljuk egy olyan szintű interaktivitás megvalósítása volt, ami a város valódi on-line adottságainál magasabb szintű (és ASPA besorolású) e-kormányzatot feltételezne. A kudarcok jól mutatják, hogy sem az infrastrukturális, sem a szabályozási keretek nem elégségesek Baja esetében ennek sikeres végrehajtásához.

A bajai on-line precedens kétségtelenül legfontosabb vonulatát az Indexen üzemelő topik jelenti, azonban a város portálja a www.baja.hu címen érhető el. Ennek a domain névnek a jegyzésére kizárólag a városháza jogosult, amely azonban a kezelést átadta egy három magánszemélyből álló csoportnak. Ezt a lépést azzal indokolták, hogy a város legfontosabb címe alatt nem akartak egy "unalmas", szokásos önkormányzati oldalt készíteni, hanem egy informatívabb, sokrétűbb portál elkészítését szorgalmazták ezen a módon. Az így megszülető oldalnak nem is igazándiból a helyi politika, hanem további, gazdasági, kulturális, és turisztikai szempontok érvényesülésének is a szolgálatába kellett állnia.

Ez a cél némiképp igazolható, hiszen a kívülállók számára is triviális cím alatt praktikus olyan információkat szolgáltatnak, amelyek nem kizárólag a város saját lakosságát érintik. A megvalósítás azonban több kérdést is felvet. Ez a cím vitathatatlanul a köztulajdont képvisel, egyetlen célja a közérdekeinek szolgálata lehet. Ennek okán magától értetődő, hogy a város polgárai választott képviselőiken keresztül jogosan tartanának igényt arra, hogy a cím alatti tartalmakról, s az oldal működéséről szükség esetén döntsenek. Ez az igény azért merül fel különösen élesen, mert a portál szolgáltatásainak részét képezi egy saját beszélgetős fórum, a Bajai szalon, amelynek működési rendjét így nem demokratikus elvek, hanem a részben politikailag is exponált üzemeltetők diszkrecionális jogai alapján szabályozzák. Ez a fórumcsoport - talán épp a bizonytalan háttér miatt - lényegesen kevésbé népszerű, mint az Indexen működő társa. Ez a helyzet valójában meglehetősen abszurd, hiszen az Index egy profitorientált vállalkozás elvileg mindenféle demokratikus kontrol nélkül, így az ott zajló on-line közélet kontrolálására legális-formális lehetőség nem kínálkozik. Ezzel szemben a város saját oldala elvileg alkalmas terep lenne egy teljesen ellenőrizhető és saját vitafórum kialakítására. A bizonytalan háttér mellett - egyik szakértő interjúalany véleménye szerint - a Bajai szalon lényegesen gyengébb technikai kivitel miatt is az Index preferálására sarkalja a résztvevőket.


Publikációk
A legfontosabb cél a szavazatszerzés!
Hogyan élnek ezekkel a lehetőségekkel a magyar pártok?
Tudástársadalom
Állampolgári jogok és a net
Budapest a neten
Kerületek a világhálón
Regionális portál Zemplénben
Mit akar a zempléni polgár?
Teleházak, mint az információszabadság őrhelyei
Hoz-e új demokrácia modellt az e-demokrácia?
A kormányzati portál elindulásának jelentősége
Az on-line Baja
A kiemelkedő aktivitás okai
E-mail
Sitemap

faa©design