[edemokracia.hu]
Aktuális Rólunk Dokumentumok Pályázatok Rendezvény Linkek
eDemokrácia Műhely >> Rólunk >> Publikációk >> A kiemelkedő aktivitás okai 2020. február 21.

A kiemelkedő aktivitás okai

Kumin Ferenc

A városban és a környező régióban nem a Matáv, hanem egy koncessziós társaság Emitel néven végez telekommunikációs szolgáltatást. Ebből eredően a térségben az országostól kis mértékben eltérő díjszabás rvényes. Visszatekintve az előző évekre az Emitel lényegesen Internet-barátabb tarifarendszert alkalmazott, viszont az általam megkérdezettek egyöntetűen tagadták, hogy az Emitel mint tényező számottevő lenne, ezért a város egyéb jellemzőit vizsgáltam meg, kontrolcsoportként hasonló méretű magyar városokat választva. Baja egyedül a vállalkozások számát tekintve mutat szignifikáns előnyt. A nem létező telekommunikációs előnyt jól szemlélteti a város sereghajtó pozíciója a telefonfővonalak tekintetében is. A vállalkozások magasabb száma azonban jelzésértékű lehet: a pezsgő gazdasági élet fizetőképessé teheti a lakosság egy kis hányadát még relatív árhátrány esetén is. Mindez alátámasztani látszik a már korábban is említett arisztokratikus jellegét a bajai on-line közéletnek.

Mindenképp említést érdemel a városban jelen lévő informatikai-tudományos örökség, amelynek hozzájárulása a jelen helyzethez nehezen igazolható, ám több interjúalanyom egyetértett e tényező hangsúlyozásával. A városban két olyan intézmény is megtalálható, a helyi obszervatórium s a helyi vízügy amelyek a számítástechnika magyarországi hőskorában is már a felhasználók közé tartoztak. Ez utóbbi a rendkívül sokrétű s összetett számítások okán részesülhetett az elsők között - a még párthatározattal jóváhagyott - számítógéposztás áldásaiban. Még a rendszerváltás előtt, a város utolsó tanácselnöke is fantáziát látott a számítástechnikában, így az elsők között szerelték fel a városházát számítógépes hálózattal, amelyet már a rendszerváltást követő években jelentősen korszerűsítettek.

A legfontosabb magyarázat azonban még ennyire sem kézzel fogható, így tudományos eszközökkel nehezen megragadható. A legtöbb interjúalany a bácskai emberek mentalitását jelölte meg, mint alapvető tényezőt a pezsgő elektronikus közélet kialakulásában. A mentalitás vagy politikai kultúra kérdése több helyi sajátosságra vezethető vissza. Baja városa etnikailag rendkívül tarka képet mutat, népes szerb (bunyevác), horvát és sváb kisebbség él itt a legnagyobb harmóniában. Ez a történelmi közösség toleranciára és nyitottságra tanította a lakosokat.

Persze hiba lenne bármilyen túlzott általánosításba belefutni az okok keresésekor. A fenti tényezők nem lehetnek érvényesek egyszerre valamennyi bajaira. Részben érvényesek viszont arra a szűk kis csoportra, akik naggyá tették a bajai on-line közéletet.


Publikációk
A legfontosabb cél a szavazatszerzés!
Hogyan élnek ezekkel a lehetőségekkel a magyar pártok?
Tudástársadalom
Állampolgári jogok és a net
Budapest a neten
Kerületek a világhálón
Regionális portál Zemplénben
Mit akar a zempléni polgár?
Teleházak, mint az információszabadság őrhelyei
Hoz-e új demokrácia modellt az e-demokrácia?
A kormányzati portál elindulásának jelentősége
Az on-line Baja
A kiemelkedő aktivitás okai
E-mail
Sitemap

faa©design