[edemokracia.hu]
Aktuális Rólunk Dokumentumok Pályázatok Rendezvény Linkek
eDemokrácia Műhely >> Rólunk >> Szakmai referenciák 2020. október 21.

Szakmai referenciák

eDemokrácia Honlap
A www.edemokracia.hu első generációja két éve került fel a világhálóra. Néhány hónappal ezelőtt megkezdtük a honlap mini portállá történő fejlesztését, a dizájn átalakítását és a tartalmak folyamatos feltöltését. A honlapon jelenleg olvashatók az Edemokrácia Hírlevelek, az Edemokrácia Klub gondolatébresztő bevezető előadásainak szövege, valamint az eDemokrácia Műhely tagjainak néhány tanulmánya és publikációja. A honlap fejlesztése folyamatosan zajlik; fél éven belül szeretnénk elérni, hogy www.edemokracia.hu címen az információs társadalom működésével, az információs technológiák demokratikus alkalmazásával kapcsolatos hírek és tanulmányok széleskörű tárházává válna.

Mobilkutatás 2001
2001-ben részt vettünk a Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai Kutatóintézete és a Westel Rt. által kezdeményezett kutatásban a mobiltelefon használati szokásokat tanulmányoztva a helyi politikában, az önkormányzatoknál. Az erről szóló tanulmány "Az M-kormányzat (H)őskorszaka, avagy hogyan használják a mobilt a magyarországi önkormányzatok, és ki fizeti a számlát? - Egy empirikus kutatás első eredményei" címmel jelent meg a 21. Századi kommunikáció új útjai (MTA Filozófiai Kutatóintézet Bp. 2001. Szerk.: Nyíri Kristóf) című tanulmánykötetben. A kutatási eredményekről a kötetével azonos címen szervezett konferencián számoltunk be 2001. novemberében. A kutatást 2002-ben is folytattuk.

Edemokrácia Hírlevél
Az eDemokrácia Műhely egy éve havonta elektronikus hírlevelet bocsát ki az edemokrácia, ekormányzat, információs társadalom témakörökben. A hírlevél iránti érdeklődés egy év alatt folyamatos és dinamikus növekedést mutatott, ennek köszönhetően ma már több mint négyszáz címre jut el. A hírlevélre a www.edemokracia.hu honlapon reisztrálhatják magukat az érdeklődők.

További szakmai munkáink:
Eddigi működésünk alatt tanulmányoztuk a teleházak tevékenységét, amelyeket az internetes eszközökhöz való közösségi hozzáférés eddigi legjobb modelljének tartunk. (L. László János Teleházak Magyarországon - 2001, Kézirat, Megbízó: Magyar Teleház Szövetség)
Egyesületünk egy Pest megyei településen, Szilasligeten kezdeményezője és aktív részese volt két új teleház létrehozásának, amit további projektek követnek. A Műhely támogatásával létrejött teleházakban kívánjuk kipróbálni az általunk sikeresnek ítélt e-demokrácia modelleket.
Az eDemokrácia Műhely tagjai a Zeusz Tanácsadó Kft. égisze alatt időszaki kiadványt készítettek Önkormányzás az Interneten címmel, 2002. februárjában.
A múlt évben alkalmunk volt közelebbről szemügyre venni egy érdekes helyi jelenséget: a Műhely egyik tagja esettanulmányt készített egy bajai internetes fórumról, ahol a disputa középpontjában évek óta valóban a helyi közéleti ügyek állnak. (Kumin Ferenc: Az online Baja - Egy város felfedezi magát az Interneten, Szakdolgozat)

Eddig három pályázatot nyertünk a Soros Alapítványtól. Az elsőben cookie-k tanulmányozását, az ellenük való védekezés népszerűsítését vállaltuk. A másik kettő a közérdekű adatokhoz való hozzáférés lehetőségeit, illetve akadályait igyekszik feltárni. Többek között kormányzati és önkormányzati honlapokat vizsgálunk a közérdekű adatok hozzáférhetősége szempontjából.

Idén nyáron a Fővárosi Önkormányzat megbízásából ajánlást készítettünk, Milyen a polgárbarát önkormányzati portál címmel.
Az IKB egyik pályázatán elnyertük egy e-kormányzat kutatás lehetőségét.

Tagjaink emellett számos tudományos tanácskozáson tartottak előadást az e-demokráciával kapcsolatos témakörökben.

A tavalyi év közepe óta havi rendszerességgel klubot működtetünk, ahol többek között vendégül láttuk a fővárosi informatikai biztosát, a Westel Rt. tartalomfejlesztési igazgatóját, valamint az Econet Rt. és a Zeusz Kft. vezetőjét, amely cégek az önkormányzatok internetes megjelenésével foglalkoznak. Január végén a parlamenti pártok képviselőit arról faggatjuk majd, hogyan készültek fel az interneten (is) dúló választási küzdelemre.
Emellett szorosan együttműködünk a Sajtószabadság Egyesülettel, amelynek tagjai szintén érdeklődnek a közérdekű adatokhoz való hozzáférés internetes lehetőségei, ezek jogi kérdései iránt.
Rólunk
Szakmai referenciák
Tagjaink
Sajtó
Publikációk
E-mail
Sitemap

faa©design