Kik vagyunk?

 

eDemokrácia Műhely Egyesület beszámolója tevékenységéről

 

 

 

Az eDemokrácia Műhely Egyesület társadalomkutatók (szociológusok, politológusok), újságírók és jogászok részvételével jött létre, 1998-ban, L. László János újságíró és Sükösd Miklós egyetemi docens, médiakutató szakmai vezetése mellett.

 

Az egyesület célja, elősegíteni, hogy a technológiai fejlődés, az újabb és újabb infokommunikációs eszközök, digitális lehetőségek a demokratikus viszonyok kiépülését, megszilárdulását szolgálják, javítva a demokrácia minőségét.

 

 

Ennek érdekében segítjük, előmozdítjuk, kutatjuk és tanítjuk az online, a mobil és más digitális technológiák demokratikus alkalmazási lehetőségeit.

 

Hiszünk a demokratikus értékekben, hiszünk és teszünk a sokszínű (plurális) demokráciáért, a sajtószabadságért, az állampolgárok tájékozódáshoz fűződő jogainak érvényesüléséért, az állami intézmények minél átláthatóbb működéséért.

 

Alapelveink között kiemelkedő helyen szerepel a véleménynyilvánítás szabadságának tiszteletben tartása, a kiegyensúlyozott tájékozódáshoz fűződő jogok érvényesülésének elősegítése, valamint az együttműködés és partnerség, a méltányosság, a szolidaritás és a tolerancia fontossága. Mindezek kiteljesítéséhez a digitális technológiák nagy mértékben hozzájárulhatnak.

 

Egyesületünk nyitott az innovációkra, alkalmazza és kutatja a technológiai újdonságokat, azok hatásait a társadalomra, valamint projekteket, képzéseket valósít meg ezek demokratikus alkalmazása érdekében.

 

Egyesületünk pártoktól függetlenül végzi tevékenységét, de együttműködik mindenkivel, aki magának vallja a fenti alapelveket.

 

Az elmúlt években számos kutatást végeztünk az internetes átláthatósággal, önkormányzati honlapok megfelelőségével kapcsolatban.

 

 
Projektek

 

Hasznos Hírek

Még 2007-ben fejlesztettük ki a Hasznos Hírek elnevezésű szolgáltatásunkat, és azóta is folyamatosan napi szinten frissítjük. www.hasznoshirek.hu Célunk, hogy a közhasznú információkat minél szélesebb körhöz eljuttassuk.

 

Nemzetiszegenyseg.hu Bár a www.nemzetiszegenyseg.hu (www.nesze.hu) működő projekthez nem sikerült elegendő önkéntest toboroznunk, mégsem zártuk be, az oldal egy részét folyamatosan frissítjük.

 

Sorsolásos demokrácia

Előkészületek történtek egy közvetlen demokratikus eszköz kipróbálásához (Tanulmányok, fordítások, külföldi példák, konferenciák, videók, internetes fejlesztések.)

 

Üvegfalu

Az Üvegfalu projekt a Norvég Civil Alap támogatásával valósult meg. Ez egy látványos átláthatósági projekt, amelynek célja az önkormányzati közpénzek elköltésének transzparenssé tétele és a teljes átláthatóság megvalósítása pilot projektként egy kistelepülésen (Pázmánd), amelynek eredményei, eszközei más településekre is adaptálhatók. A projekt során átláthatósági tréningek tartásával országszerte mintegy 70 helyi civilszervezetet készítettünk fel, hogy képessé váljanak kikényszeríteni az önkormányzatok átlátható működését. A projekt keretében megtörtént az önkormányzatok átláthatóságának felmérése és minősítési rendszer kidolgozása is. A projekt 2014-15 folyamán zajlott.

 

Száz Százalékban Átlátható Önkormányzatok Klubja

Egyesületünk kezdeményezésére megalakult a Száz Százalékban Átlátható Önkormányzatok Klubja. A csatlakozó önkormányzatok vállalják, hogy száz százalékig teljesítik az átláthatóságra vonatkozó törvényi előírásokat (jelenleg az átlagos teljesítési arány 17%) és átláthatóvá teszik a működésüket, gazdálkodásukat.

 

Nyomtass te is! – a szabad sajtóért

2017 augusztusa óta jelenik meg a Nyomtass te is! hetilap az eDemokrácia Műhely Egyesület kiadásában, amelynek segítségével megkíséreltük ellensúlyozni a kormány médiafölényét. A kelet-európai szamizdat hagyományokat felélesztve egy félbehajtott A/4-es papírlapra szerkesztünk hetente egy újságot, amely az adott időszak legfontosabb híreit foglalja össze, egyszerű, közérthető nyelven. A kis újságot bárki letöltheti a szervezet által létrehozott honlapról – www.nyomtassteis.hu – és tetszőleges mennyiségben sokszorosíthatja és terjesztheti. A Nyomtass te is! mozgalom a vidéki médiahelyzet feltérképezése, kapcsolatépítés és a Nyomtass te is! megismertetése érdekében több konferenciát is szerveztünk Budapesten és vidéken.

 

Civilek az önkormányzati átláthatóságért

A Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával a közszféra átláthatóságának javítása érdekében valósítottunk meg projektet 2017-18-ban. A projekt során átláthatósági tréningeket tartottunk Pest és Fejér megyei civil szervezetek számára, valamint kutatást készítettünk Pest és Fejér megyei önkormányzatok honlapjainak átláthatóságáról. A projekt konferenciával zárult 2018. március 29-én.

 

Az önkormányzati integritás megerősítése

Egyesületünk támogatást nyert az Open Society Foundations-tól az önkormányzati integritás megerősítése érdekében, amely során célunk az önkormányzati átláthatóság fejlesztése, a nyilvános helyi adatok hozzáférésének javítása, az információszabadság előmozdítása és a polgárok részvételének elősegítése volt. A projekt keretében konferenciákat szerveztünk, kutatásokat végeztünk a témában, lefordítottuk és magyar nyelvre adaptáltuk a Barcelonában fejlesztett, már városok tucatjai által használt részvételi platformot, a Decidimet, valamint a Helsinki városa által létrehozott részvételi társasjátékot is.

 

 

2019. május 30.                                                                              L. László János (elnök)


Kapcsolódó dokumentumok: