[edemokracia.hu]
Aktuális Rólunk Dokumentumok Pályázatok Rendezvény Linkek
eDemokrácia Műhely >> Rólunk 2023. december 7.

Missziónk

Az eDemokrácia Műhely Egyesületet két évvel ezelőtt több újságíró, szociológus, jogász és politológus hozta létre L. László János, újságíró és Sükösd Miklós, a Közép-Európai Egyetem docensének szakmai vezetése mellett. A tagok meggyőződése, hogy az új informatikai eszközök - elsősorban az internet és a mobiltelefon - nagymértékben javíthatják a demokrácia minőségét. Ez azonban számos gátló tényező miatt nem feltétlenül történik meg automatikusan. Az eDemokrácia Műhely azt a célt tűzte ki maga elé, mint hogy - a Nyilvánosságklub médiabeli szerepéhez hasonlóan - kutatásokkal, ajánlásokkal, figyelemfelkeltő nyilatkozatokkal segítse elő a modern információs technológiák demokratikus alkalmazásait.

Az interdiszciplináris kutatócsoport célja az elektronikus demokrácia folyamatának katalizálása, a kormányzati átláthatóság online formáinak növelése, a közérdekű információhoz való elektronikus hozzáférés támogatása, az információszabadság, az egyéni információs jogok és az online privátszféra védelme. A nonprofit alapon működő műhely vizsgálja, elemzi és dokumentálja, hogyan használhatók fel a legmodernebb információs technológiák a demokratikus intézményrendszer működtetése során, elősegítve az információs társadalom minél demokratikusabb kiépülését a közszférában és a civil társadalomban.

A műhely feladatai
  • Társadalomtudományi kutatások keretében feltérképezi az e-demokrácia alkalmazási területeit, lehetőségeit, ajánlásokat, protokollokat dolgoz ki
  • Felkutatja, gyűjti, tanulmányozza és széles körben terjeszti az információs társadalom demokratikus működési módjaival kapcsolatos információkat, valamint a már működő és életképesnek bizonyuló kezdeményezéseket, módszereket, ötleteket
  • Eredményeit elektronikus és nyomtatott kiadványokban, konferenciákon terjeszti
  • Önálló honlapot működtet, ahol mindenek előtt rendszerezi a témába vágó magyar és nemzetközi szakirodalmat, közzéteszi a hasznosítható módszereket, ötleteket, illetve számos közérdekű adatbázist, valamint vitafórumokat szervez.
  • Havonta jelentkező nyilvános klubjában fórumot nyújt a téma iránt elkötelezett kutatóknak és gyakorlati szakembereknek.
  • Hírlevelet ad ki az e-demokráciára és e-kormányzatra vonatkozó hazai és nemzetközi hírekből.
  • Levelezési listát működtet. Egyfajta "demokrácia-segélyszolgálatot" épít ki, amely egy-egy településen felméri az e-demokratizálás lehetőségeit, segédkezik a konkrét módszerek bevezetésénél, amihez időlegesen akár technikai eszközöket is biztosít (például egy önkormányzati testületi ülés internetes közvetítéséhez).
  • Felhívja a figyelmet a közszféra nem kellően demokratikus működéseire a világhálón.
  • Jogi tanácsokkal segíti az elektronikus demokrácia hiányosságai miatt hozzá fordulókat.
  • Maga köré gyűjti az online-demokrácia iránt elkötelezett, azért tenni kívánó embereket.
Rólunk
Szakmai referenciák
Tagjaink
Sajtó
Publikációk
E-mail
Sitemap

faa©design