"A nyilvánosság véd" - Üvegfalu-fórum Pázmándon


Elkészült Pázmánd község új internetes portálja, amely azt a célt tűzte maga elé, hogy száz százalékban teljesíti az átláthatósági elvárásokat, így Pázmándra ezentúl a korrupció gyanúja sem vetülhet. A portált először Pázmánd mutatta be az eDemokrácia Műhely Egyesület, ahol a helyi lakosság még élesítés előtt megismerhette, véleményezhette az új portált.

A fórumon L. László János, az eDemokrácia Műhely Egyesület elnöke ismertette a Norvég Civil Támogatási Alap által támogatott Üvegfalu-projekt eddigi eredményeit, aláhúzva, hogy önmagában már az a tény, hogy egy önkormányzat vállalkozik egy ilyen átláthatósági projekt megvalósítására jelzi, hogy a település vezetőinek nincs mit takargatniuk. Annak a meggyőződésének adott hangot, hogy a pilot-projekt példát fog mutatni nemcsak az önkormányzati, hanem az államigazgatási és politikai szféra számára is, és reményét fejezte ki, hogy sokan fogják követni Pázmánd példáját.

"A korrupció nem csupán morális kérdés, hanem a gazdasági lemaradást konzerválja, kicsit leegyszerűsítve:
az embereknek tudniuk kell, hogy a korrupció miatt maradnak szegények." - idézte az egyesület vezetője Eva Joly norvég-francia jogász szavait, aki 2008 óta Sólyom László felkérésére a Bölcsek Tanácsa tagja.

- Természetesen nem gondoljuk, hogy a kistelepülések szintjén lenne leginkább korrupció - fűzte hozzá -, de alulról el lehetne kezdni ennek a felszámolását, hiszen a kisebb pénzből gazdálkodó településen még inkább fontos, hogy a lakosságnak rálátása legyen, hogy hogyan, mire költi az önkormányzatuk a forrásait. Megjegyezte, hogy igen nehéz volt partnert találni a projekthez. Több önkormányzatot megkeresett az egyesület, de nagyon kevesen voltak nyitottak. Ennek kapcsán utalt rá: "olyan ez, mint egy lakmuszpapír, felhívunk egy önkormányzatot és elzárkózik, az már eleve gyanússá teszi, hogy mi titkolnivalója van".

"Nagyon jó hangulatban zajlik a polgármesteri hivatalban az adatok összegyűjtése, volt aki most tudta meg, hogy mi az a "linkelés", s hogy ez nem valami hihetetlen bonyolult dolog..." - foglalta össze a pázmándi önkormányzat részéről dr. Virányiné dr. Reichenbach Mónika polgármester a munka jelenlegi állását. Kijelentette: a nyilvánosság véd, hiszen ha minden köztudott, a gyanúsításoknak sincs terepe. Felhívta a figyelmet, hogy Pázmándon már most is vannak olyan nyilvánossággal kapcsolatos kezdeményezések, amelyek példa nélkül állóak, mint amilyen az, hogy a sportközpont-beruházással kapcsolatos mindn egyes levélváltást a honlapján nyilvánosságra hoz az önkormányzat. "Ahogy iktatásra kerülnek a beruházással kapcsolatos levelek, máris kerülnek fel a honlapra a 477 milliós beruházás dokumentumai" - fejtette ki a polgármesterasszony. Az új honlapra azonban fel fog kerülni a polgármester és képviselők vagyonnyilatkozatai is például, vagy a bérezésre vonatkozó információk.
Kijelentette: fontos lenne, hogy a települések kormányzati segítséget kapjanak a közzétételi
Kifejtette: a projekttel párhuzamosan zajlik a polgármesterek, önkormányzati képviselők etikai kódexének a
kidolgozása is, amelyben szintén aktívan részt vesz, s amelybe szeretné, ha a nyilvánossággal kapcsolatos kérdések is belekerülnének.

"Semmiféle demokratikus önigazgatás nem képzelhető el nyilvánosság, átláthatóság nélkül; ehhez a közérdekű és közhasznú információk átláthatóságát is biztosítani kell. Enélkül egyszerűen nincs miről beszélni. " - jelentette ki Gáspár Mátyás közigazgatási szakértő.

Az önkormányzatok fejlődése abba az irányba mutat, hogy kényszerűségből ugyan, de önállóvá kell válniuk - húzta alá a közigazgatási szakértő. Ez azt jelenti, hogy valóban minden helyi értéket mozgósítani kell egymással párbeszédben, közösségben gondolkodva, ami szintén nem lehet információk nélkül. Ha azt akarjuk, hogy a települések megtalálják a fejlődésük, vagy egyáltalán a fennmaradásuk útját, ehhez az embereknek mindenről tudomással kell bírniuk. Csak így képzelhető el, hogy részt vesznek a helyi fejlesztésekben, a helyi problémákk megoldásában - világította meg a nyilvánosság szerepét a helyi közösség szempontjából.

Megemlítette, hogy Pázmánd önkormányzata a kötelezőn felül többlet tájékoztatást is vállal. Ilyen többletvállalások például a vagyon- és értéktérkép, a vagyonnyilatkozatok, az önkormányzat stratégiái, jövőbeni tervei, az önkormányzat által elnyert, vagy megpályázott pályázatok, vagy a panaszok, javaslatok és az azokra adott válaszok. Emellett beszélt arról is, hogy Pázmándon tervezik a helyi átláthatósági ombudsman intézményének létrehozását.

Az új portál fő funkcióit, az újdonságokat és hogy milyen támogatást nyújt a portál ahhoz, hogy az önkormányzat egyszerűen tudjon megfelelni a jogszabályok által előírt adatközlési követelményeknek, sőt annál jóval többnek is Nagy Ildikó Emese ismertette az eDemokrácia Műhely Egyesület részéről. A bemutató során aláhúzta, a portál felépítését igyekeztek logikus, áttekinthető rendszerbe foglalni, ugyanakkor folyamatosan várják az észrevételeket a lakosság részéről is az info@pazmand.hu e-mail címen.

A készülő portál jelenleg a pazmand.localinfo.hu URL-en érhető el, és akkor kerül a pazmand.hu oldalra, ha az adatok teljes körűen feltöltésre kerülnek.