Egységes Digitális Piac a V4 országaiban - A projektről


Az EU Egységes Digitális Piacának (Digital Single Market) erősítése számos terület együttműködését jelenti, kezdve a szabályozási falak lebontásától a különféle adatok szabad áramlásának előmozdításán keresztül, olyan egyéb technológiai tényezőkig, amelyek eredménye a technológiai innováció elterjedése, a hálózatosodás, vagy éppen a jó gyakorlatok megosztása. A Visegrádi országok egyre hatékonyabb módokon működnek együtt, így a V4-es platform a digitalizáció és a DSM EU-n belüli fejldőésének erőteljes felhajtóerejét jelenti. A projekt olyan környezetet kíván teremteni, amely segíti a Visegrádi 4-eket ezen a digitális úton.

 

eDemokrácia Műhely, ·2017. október 20.

Időtartam: 27. 09. 2017 – 31. 03. 2018 (6 hónap)

Támogatás: A projektet a Visegrádi Alap támogatja

Projekt weboldala: http://www.itapa.sk/digital-single-market-in-v4/

eDME szerepe: Partner

 

A projekt stratégiai céljai:

  • a DSM Visegrádi régió-béli megteremtésének elősegítése
  • a V4-ek országainak az EU vezetőihez való felzárkóztatása;
  • a kölcsönös V4-ek közötti együttműködés jobbítása, szorosabbá tétele.

A projekt stratégiájának 3 pillére van, mindhárom különböző célcsoportok irányában tervezett (politikai képviselők, magas beosztású köztisztviselők, önkormányzati képviselők, és a magán szektor képviselői).

Első körben egy különleges eseményt szervezünk, amely dedikáltan a Visegrádi szinten valósítja meg az együttműködést. Másod részben egy éves díjat hozunk létre a Visegrádi Digitális projektek számára. Végezetül a közbeszerzési tenderek adatainak használói számára indított kezdeményezéssel a Visegrádi országok közbeszerzési piacának kinyitását célozzuk a digitális térben.

 

Partnerek

 

Technology and HumanITy

http://www.itapa.sk/7031-en/medzina...