Korábbi tevékenységeink


Korábban működtettünk teleházat, adtunk ki újságot, ill. több projekt kitalálása, beindítása kapcsolódik hozzánk, pl. a Magyar Íróakadémia, vagy a Nemzeti Szegénység Portál, a nesze.hu. Két tagunk legutóbbi akciója a sorsolásos demokrácia lehetőségeire való figyelemfelhívás. (Facebook/Sorsolásos Demokrácia)

2001-ben részt vettünk a Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai Kutatóintézete és a Westel Rt. által kezdeményezett kutatásban a mobiltelefon használati szokásokat tanulmányoztva a helyi politikában, az önkormányzatoknál. Az erről szóló tanulmány "Az M-kormányzat (H)őskorszaka, avagy hogyan használják a mobilt a magyarországi önkormányzatok, és ki fizeti a számlát? - Egy empirikus kutatás első eredményei" címmel jelent meg a 21. Századi kommunikáció új útjai (MTA Filozófiai Kutatóintézet Bp. 2001. Szerk.: Nyíri Kristóf) című tanulmánykötetben. A kutatási eredményekről a kötetével azonos címen szervezett konferencián számoltunk be 2001. novemberében. A kutatást 2002-ben is folytattuk.

Eddigi működésünk alatt tanulmányoztuk egyebek mellett a teleházak tevékenységét, amelyeket az internetes eszközökhöz való közösségi hozzáférés eddigi legjobb modelljének tartunk. (L. László János Teleházak Magyarországon - 2001, Kézirat, Megbízó: Magyar Teleház Szövetség)

Egyesületünk egy Pest megyei településen, Szilasligeten kezdeményezője és aktív részese volt két új teleház létrehozásának, amit további projektek követnek. A Műhely támogatásával létrejött teleházakban kívánjuk kipróbálni az általunk sikeresnek ítélt e-demokrácia modelleket.

Az eDemokrácia Műhely tagjai a Zeusz Tanácsadó Kft. égisze alatt időszaki kiadványt készítettek Önkormányzás az Interneten címmel, 2002. februárjában.
A Műhely egyik tagja esettanulmányt készített egy bajai internetes fórumról, ahol a disputa középpontjában évek óta valóban a helyi közéleti ügyek állnak.

Eddig három pályázatot nyertünk a Soros Alapítványtól. Az elsőben cookie-k tanulmányozását, az ellenük való védekezés népszerűsítését vállaltuk. A másik kettő a közérdekű adatokhoz való hozzáférés lehetőségeit, illetve akadályait igyekszik feltárni. Többek között kormányzati és önkormányzati honlapokat vizsgálunk a közérdekű adatok hozzáférhetősége szempontjából.

A Fővárosi Önkormányzat megbízásából ajánlást készítettünk, Milyen a polgárbarát önkormányzati portál címmel.
Az IKB egyik pályázatán elnyertük egy e-kormányzat kutatás lehetőségét.

Tagjaink emellett számos tudományos tanácskozáson tartottak előadást az e-demokráciával kapcsolatos témakörökben.