Kik vagyunk?

 Az eDemokrácia Műhely Egyesület beszámolója tevékenységéről

 

Az eDemokrácia Műhely Egyesület társadalomkutatók (szociológusok, politológusok), újságírók és jogászok részvételével jött létre, 1998-ban, L. László János újságíró és Sükösd Miklós egyetemi docens, médiakutató szakmai vezetése mellett.

Az egyesület célja, elősegíteni, hogy a technológiai fejlődés, az újabb és újabb infokommunikációs eszközök, digitális lehetőségek a demokratikus viszonyok kiépülését, megszilárdulását szolgálják, javítva a demokrácia minőségét.

Ennek érdekében segítjük, előmozdítjuk, kutatjuk és tanítjuk az online, a mobil és más digitális technológiák demokratikus alkalmazási lehetőségeit.

Hiszünk a demokratikus értékekben, hiszünk és teszünk a sokszínű (plurális) demokráciáért, a sajtószabadságért, az állampolgárok tájékozódáshoz fűződő jogainak érvényesüléséért, az állami intézmények minél átláthatóbb működéséért.

Alapelveink között kiemelkedő helyen szerepel a véleménynyilvánítás szabadságának tiszteletben tartása, a kiegyensúlyozott tájékozódáshoz fűződő jogok érvényesülésének elősegítése, valamint az együttműködés és partnerség, a méltányosság, a szolidaritás és a tolerancia fontossága. Mindezek kiteljesítéséhez a digitális technológiák nagy mértékben hozzájárulhatnak.

Egyesületünk nyitott az innovációkra, alkalmazza és kutatja a technológiai újdonságokat, azok hatásait a társadalomra, valamint projekteket, képzéseket valósít meg ezek demokratikus alkalmazása érdekében.

Egyesületünk pártoktól függetlenül végzi tevékenységét, de együttműködik mindenkivel, aki magának vallja a fenti alapelveket.

Az elmúlt években számos kutatást végeztünk az internetes átláthatósággal, önkormányzati honlapok megfelelőségével kapcsolatban.


Kapcsolódó dokumentumok: