Mit csinálunk? (projektjeink)

Nyomtass te is!
2017 augusztusa óta jelenik meg a Nyomtass te is! hetilap az eDemokrácia Műhely Egyesület kiadásában, amelynek segítségével megkíséreljük ellensúlyozni a kormány médiafölényét. A kelet-európai szamizdathagyományokat felélesztve egy félbehajtott A/4-es papírlapra szerkesztünk hetente egy újságot, amely az adott időszak legfontosabb, a kormánymédiából kimaradó híreit foglalja össze, egyszerű, közérthető nyelven. A kis újságot bárki letöltheti a www.nyomtassteis.hu portálról, tetszőleges mennyiségben sokszorosíthatja és terjesztheti. A Nyomtass te is! mozgalom a vidéki médiahelyzet feltérképezése, kapcsolatépítés és a Nyomtass te is! megismertetése érdekében több konferenciát is szerveztünk Budapesten és vidéken. Több mint kétszáz lapszámunk megtalálható a www.nyomtassteis.hu oldalon.


Üvegfalu
Több mint háromszáz megvizsgált önkormányzat között egy sem akadt, amelyik maradéktalanul teljesítette volna törvényi kötelezettségét és teljes körűen közzé tette volna a működésére és gazdálkodására vonatkozó kötelező közérdekű adatokat - derült ki az eDemokrácia Műhely kutatásából. Az Üvegfalu projekt a Norvég Civil Alap támogatásával valósult meg. Ez egy látványos átláthatósági projekt, amelynek célja az önkormányzati közpénzek elköltésének transzparenssé tétele és a teljes átláthatóság megvalósítása pilot projektként egy kistelepülésen (Pázmánd), amelynek eredményei, eszközei más településekre is adaptálhatók. A projekt keretében megtörtént az önkormányzatok átláthatóságának felmérése és minősítési rendszer kidolgozása is. A projekt 2014-15 folyamán zajlott.


Százszzalékos Önkörmányzatok Klubja
Egyesületünk kezdeményezésére megalakult a Száz Százalékban Átlátható Önkormányzatok Klubja. A csatlakozó önkormányzatok vállalják, hogy száz százalékig teljesítik az átláthatóságra vonatkozó törvényi előírásokat (jelenleg az átlagos teljesítési arány 17%) és átláthatóvá teszik a működésüket, gazdálkodásukat.


Hasznos Hírek
Még 2007-ben fejlesztettük ki a Hasznos Hírek elnevezésű szolgáltatásunkat, és azóta is folyamatosan frissítjük. Célunk, hogy a közhasznú információkat minél szélesebb körhöz eljuttassuk. A Hasznoshirek.hu portál politika-, bulvár- és protokollmentes közhasznú hírszolgáltatást nyújt. Az eDemokrácia.hu portálon is látható hírdobozunk számos - első sorban önkormányzati - honlapon jelenik meg. További információ: www.hasznoshirek.hu


V4 Digital Single Market
Az EU Egységes Digitális Piacának (Digital Single Market) erősítése számos terület együttműködését jelenti, kezdve a szabályozási falak lebontásától a különféle adatok szabad áramlásának előmozdításán keresztül, olyan egyéb technológiai tényezőkig, amelyek eredménye a technológiai innováció elterjedése, a hálózatosodás, vagy éppen a jó gyakorlatok megosztása. A Visegrádi országok egyre hatékonyabb módokon működnek együtt, így a V4-es platform a digitalizáció és a DSM EU-n belüli fejldőésének erőteljes felhajtóerejét jelenti. A projekt olyan környezetet kíván teremteni, amely segíti a Visegrádi 4-eket ezen a digitális úton.


Az önkormányzati integritás megerősítése
Egyesületünk támogatást nyert az Open Society Foundations-tól az önkormányzati integritás megerősítése érdekében, amely során célunk az önkormányzati átláthatóság fejlesztése, a nyilvános helyi adatok hozzáférésének javítása, az információszabadság előmozdítása és a polgárok részvételének elősegítése volt. A projekt keretében konferenciákat szerveztünk, kutatásokat végeztünk a témában, lefordítottuk és magyar nyelvre adaptáltuk a Barcelonában fejlesztett, már városok tucatjai által használt részvételi platformot, a Decidimet, valamint a Helsinki városa által létrehozott részvételi társasjátékot is.


Civilek az önkormányzati átláthatóságért (NEA)
A Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával a közszféra átláthatóságának javítása érdekében valósítottunk meg projektet 2017-18-ban. A projekt során átláthatósági tréningeket tartottunk Pest és Fejér megyei civil szervezetek számára, valamint kutatást készítettünk Pest és Fejér megyei önkormányzatok honlapjainak átláthatóságáról. A projekt konferenciával zárult 2018. március 29-én.


Előkészületek történtek egy közvetlen demokratikus eszköz kipróbálásához (Tanulmányok, fordítások, külföldi példák, konferenciák, videók, internetes fejlesztések.)


Korábban működtettünk teleházat, adtunk ki újságot, ill. több projekt kitalálása, beindítása kapcsolódik hozzánk, pl. a Magyar Íróakadémia, vagy a Nemzeti Szegénység Portál, a nesze.hu. Két tagunk legutóbbi akciója a sorsolásos demokrácia lehetőségeire való figyelemfelhívás. (Facebook/Sorsolásos Demokrácia)