[edemokracia.hu]
Aktuális Rólunk Dokumentumok Pályázatok Rendezvény Linkek
eDemokrácia Műhely >> Rólunk >> Publikációk >> Tudástársadalom 2020. február 21.

Tudástársadalom

Tudástársadalom - a harmadik évezred kihívása

Sörös Erzsébet

Korunkban az információtechnológia minél szélesebb elterjesztése s társadalmasítása alapvetően határozza meg az egyes országok versenyképességét, azonban a tudástársadalom megvalósítása rendkívül tőkeigényes folyamat. Az Intelligent Village és Intelligent Age kifejezésekből alkotott Intage nevű projekt a hagyományosnál gazdaságosabb, hatékonyabb, valamint új információszerzési, vásárlási és életviteli szokások kialakulásának lehetőségét biztosítja. E modell hazai kialakításában egy közel azonos lélekszámú kistelepülés, és egy budapesti lakóközösség heterogén összetételű lakói vesznek részt.

A harmadik évezredben a világ az információs/tudás társadalom kiépítésén munkálkodik. Az információtechnológia terén az Amerikai Egyesült Államok vezető szerepe vitathatatlan, de Európának a lemaradás ellenére sem célszerű mechanikusan másolnia az amerikai fejlődési folyamatokat. A követendő irány meghatározása mellett, térségünk jövője szempontjából legalább ilyen fontos téma az információtechnológia minél szélesebb körű elterjesztése, társadalmasítása.

Köztudott, hogy a tudástársadalom megvalósítása rendkívül tőkeigényes. Hazánkban a politika erre vonatkozóan még nem tud hatékony válaszokat megfogalmazni, s a jelenlegi gazdasági szabályzók, törvények sem képesek kedvezni az egyénnek, aki számára az eszközök beszerzése még többé-kevésbé megoldható, az internet- és a hálózati szolgáltatások ára azonban még mindig irreálisan magas. A munkahelyektől úgyszintén nem várható el, hogy dolgozóik szak-képzését, a tudás társadalomba való átmenethez tartozó szocializációs folyamatot átvállalják, finanszírozzák. Ugyanakkor az is nyilvánvaló, hogy versenyképes társadalmat csak versenyképes egyének tudnak építeni, ehhez pedig olcsó kommunikációra van szükség.

Az Intelligent Village és az Intelligent Age kifejezésekből alkotott Intage nevet viselő projekt a hasonló kérdésekre keresi a válaszokat.

Az Intage projekt
Egy korszerű telekommunikációs hálózat többi között kábeltévé és internet elérést, rádióvételt, IP telefónia alkalmazásokat, intranet kapcsolatot, a távolabbi jövőben házi videotékaszolgáltatás, elektronikus és optikai figyeléssel biztonsági rendszer kialakítását, továbbá az intelligens ház koncepció egyes elemeinek (pl. hőmérséklet- s fogyasztásmérés, elektronikus számlázás) megvalósítását teszi lehetővé. A szolgáltatások igénybe vevőinek a hagyományosnál gazdaságosabb, hatékonyabb, olcsóbb kínálatot, valamint új információszerzési, vásárlási és életviteli szokások kialakulásának lehetőségét biztosítja.

A példa nem a tudományos fantasztikus irodalom világából, hanem egy ötéves távra szóló, hazai megvalósításra szánt tudás társadalom modell, az Intage projekt tervezetéből való.

A megvalósítás mikéntje
A tudástársadalom modelljének kialakításában egy közel azonos lélekszámú kistelepülés, Pilisjászfalu és egy budapesti lakóközösség, az Árpádhíd Társasház heterogén összetételű, de informatika iránt rdeklődést mutató lakói vesznek részt.

Az Intage projekt megvalósulása során két, mintegy 300-300 család alkotta lakóközösség mesterséges módon juthat hozzá a tudástársadalom által nyújtott lehetőségekhez, műszaki feltételekhez, szolgáltatásokhoz.

A projekt révén lehetővé válik két teljesen eltérő életformájú társadalmi csoport felszerelése a legkorszerűbb technológiával, valamint mód nyílik a technológia sokrétű alap-alkalmazására, mint például intranet információs, illetve helyi online oktatási rendszer működtetésére, kábeltévés hálózat kialakítására, házi videotéka létesítésére, a társadalmi csoporton belüli gazdaságos, hatékony és olcsó kommunikáció megteremtésére, új vásárlási, információszerzési és életviteli szokások kialakítására.

A projekt keretei alkalmat biztosítanak annak vizsgálatára is, hogy a résztvevők hogyan szocializálják az információtechnológiát, hogyan képesek megteremteni saját, belső informatikai kultúrájukat, s milyen módon képesek érvényesülni a megszerzett új tudással a jelenlegi magyar viszonyok között.

A megvalósítást a két lakóközösség által létrehozott nyílt, alapítványi formában, európai uniós és nemzetközi, valamint hazai pályázati s pénzügyi források felhasználásával tervezik. Miután a két közösség anyagi ereje a magyarországi viszonyokra jellemző, ezért a projekt az érintettek pénzügyi terheit nem, vagy csak kis mértékben növelve készül megvalósulni. A vázolt koncepciót egy meg-felelően kidolgozott, központilag támogatott állami finanszírozás csak javíthat(ná)ja.

A projektben rejlő lehetőségek
Az Intage projektben rejlő, a tudástársadalom megvalósítására javasolt megoldás nem csak határainkon belül lehet működőképes. A fent vázolt technológiák bevezetése azonban még a legtöbb lakóközösségben kísérleti vagy csak gondolati fázisban van, de az elkövetkező 5-10 éven belül valószínűleg számtalan helyen megvalósul, és rövidesen ezeknek a korszerű információtechnológiai háttérrel ellátott helyeknek, a pénzben kifejezhető értéke meghaladja az ingatlanpiaci mértéket. Hiszen a tudástársadalom minta-projektje által biztosított lesz az internet és az intranet mindennapos használata, az ECDL oktatás, a lakókörnyezet saját információs igényeinek ellátása, az informatikai kultúra megalapozása. A közösség saját webszervere nemcsak a lakókörnyezet fontos információinak elérését (pl. iskolai szakkörök, műsorok nézettségi adatai, pénzügyi helyzet), valamint az interaktív működést teszi lehetővé, hanem nyitott a külvilág számára is. Alkalmas például a lakókörnyezet, illetve az ott működő vállalkozások bemutatására, hirdetések elhelyezésére.

Az új technológiák társadalmi hatásait még csak most kezdik felmérni. A tudományos kutatásoknak az Intage projekt deklaráltan terepet biztosít. A két település lakói a tervezett alapítvány létrehozásával nem vállalták automatikusan, hogy a privát szférájukból kiadjanak minden adatot. Ezért az elektronikusan felhalmozódó információk mellé szükséges egy olyan adatfelvételi rendszert is kidolgozni, amely a hiányok beszerzését, pótlását is lehetővé teszi. Szinte valamennyi tudományterületen kínálkozik új, érdekes kutatási téma. Az információtechnológia társadalmasításának összes aspektusa vizsgálható a modellkísérletben.

Ma az otthonról internetezők tábora - a kény-szerű éjszakai ébrenlét s a stressz miatt - veszélyeztetett. A projektben résztvevők orvosi vizsgálata lehetőséget adhat arra, hogy a tudástársadalom egészségügyi költségei bizonyos mértékig tervezhetők legyenek; ezzel együtt a társadalom-, valamint a nyugdíjbiztosítás is tapasztalatokat szerezhet. Sőt, a hálózatokon működő orvosi műszerek tesztelésére is kiváló lehetőség kínálkozik. Az internet befolyással van az emberek életére. A kérdés az, hogy ezek a változások mit jelentenek pedagógiai szempontból: mennyire változnak meg az emberek az Internet hatására, és milyen kihívásokkal kell számolnia a pedagógiának a tudástársadalomra felkészülés során? A számítógép használata már önmagában munkalélektani kutatások terepéül szolgál. A tervezett modell ugyancsak érdekes kihívásokat tartogat a politológia számára is: vajon mi lesz a magyar Internet használókból: világpolgár, européer vagy netizen? A politikai elemzés feladata pedig nem más, mint annak vizsgálata, hogy melyek e társadalmi modellkísérletek tapasztalatai, s milyen politikai változásokat igényel a tudás társadalomba való átlépés.

Az informatika társadalmasításának mai formái nem igazán megfelelőek. Legtöbbször, illetve bizonyos munkakörökben az érdeklődés hátterében a legfőbb hajtóerő a gazdasági kényszer. A társadalom e csoportba nem tartozó tagjai a jelenlegi modellen kívül rekednek. Az Intage projekt választ kínál arra is, hogy a társadalom mely csoportjainak be-vonása hasznos és kívánatos: a faluban óvoda és iskola van, a társasházban pedig sok vezető értelmiségi lakik - nekik is más-más módon kell és lehet "eladni" az információ-technológiát.


Publikációk
A legfontosabb cél a szavazatszerzés!
Hogyan élnek ezekkel a lehetőségekkel a magyar pártok?
Tudástársadalom
Állampolgári jogok és a net
Budapest a neten
Kerületek a világhálón
Regionális portál Zemplénben
Mit akar a zempléni polgár?
Teleházak, mint az információszabadság őrhelyei
Hoz-e új demokrácia modellt az e-demokrácia?
A kormányzati portál elindulásának jelentősége
Az on-line Baja
A kiemelkedő aktivitás okai
E-mail
Sitemap

faa©design